MÅNADENS BY I FEBRUARI

av | feb 1, 2022 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY I FEBRUARI

Välkommen till Sundom
Böckling och båtar är två saker som är starkt förknippade med Sundom, vars rökta delikatess är ett varumärke känt i hela Finland. Men om någon utomstående haft ärende till Sundom kanske det också handlat om besök på Öjberget, fritidsanläggningen nummer ett i byn. Många har kanske besökt byns ungdomslokal för att gå på konsert, dans eller revy. Fotbollen är stor i byn och aktiviteten på fotbollsplanen engagerar otroligt många barn och unga, ledare och föräldrar. För att inte tala om SIF:s seniorlag som vann division 3 senaste säsong. Den allra flitigast besökta turistanläggningen i byn är Meteorian på Söderfjärden. Meteorian är förövrigt också med i Aktion Österbottens byabingo.
Sundom är en stor snabbväxande by, samtidigt en stadsdel i Vasa, med över 2500 invånare. Av invånarna är 73 procent svenskspråkiga och 25 procent finskspråkiga. Övriga språkgrupper utgör 2 procent.
Av den yrkesverksamma befolkningen är omkring 85 % löntagare. Många har sina arbetsplatser i Vasa och dess tätortsområde. Omkring 300 personer arbetar inom byn, av dem är ett tjugotaltal jordbrukare och ett tiotal är knutna till fiskerinäringen. Antalet barn och studerande ungdomar uppgår till över 700 och antalet pensionärer till omkring 400.
I Sundom skärgård, som också är en del av Kvarkens världsarv, finns ca 1 000 sommarstugor.

Sundoms historia
För över 520 miljoner år sedan kraschlandade en stor meteorit på jordklotet och bildade en jättekrater som sen fylldes med avlagringar. Platsen är idag känd som Söderfjärden och den ligger delvis inom Sundom by. Söderfjärdens torrläggning som påbörjades för 100 år sedan var Norra Europas största torrläggning på sin tid.
Spår av de första människorna i området har hittats uppe på Öjberget. Denna säsongboplats på 46 m över havet har genom kol-14 analys daterats till slutet av stenåldern för ca 4000 år sedan. Öjberget var då en liten ö långt ute i västerhavet, ca 30 km från närmaste fastlandsstrand.
De första bofasta invånarna tog sannolikt området i besittning på 1200- eller 1300-talet, då byn fick namnet Murmursund. Från slutet av 1500-talet börjar byanamnet Sundom användas.
Fiskar- och småbrukarbyns historia kan man bland annat bekanta sig med på Sundom hembygds-museum, i Södersunds väderkvarn, i skärgården till exempel vid Högbådans eller Storsandens historiska fiskelägen och Sundom bygdeförenings båthus vid Västeröver.
Om milstolpar i byns historia finns mera att läsa i Sundoms historia i tre delar och i bygdeföreningens årspublikation Murmursunds allehanda som utkom med årgång 68 i december 2021.

Servicen i byn
I Sundom finns en mångsidig service. Byn har allt från egen kapellförsamling, den första kapellförsamlingen i landet, och egen gravgård till egen tv-kanal och eget gym. Som den skärgårdsby Sundom är finns här fiskehamn, småbåtshamn och simstrand. En vandringsled går i närheten av stranden runt Öjen och den andra finns på Öjberget.
En stor del av servicen upprätthålls av aktiva föreningar. Till exempel Pensionärshemsföreningen Hemgården tillhandahåller pensionärslägenheter i byn. Kårkulla boende för personer med funktionsnedsättning i byn.
Den kommunala verksamheten består förutom av skolan, Sundom Lärcenter som väntar på en utbyggnad, av bibliotek, förskola, daghem, morris och eftis samt arbiskurser.
Byns K-Market, som är en affär med långa anor, bygger som bäst ut sin affärslokal. I butiken finns också post och läkemedelsskåp.
Två semesterbyar, fiskrökerier, grillrestaurang, gym, klockgjuteri, knivmakare, dam – och herrfriseringar, ridstall, massörer, flera verkstäder är exempel på privatföretagsamheten i byn.
På senare tid har det fästs allt större vikt vid det arbete som görs i den så kallade tredje sektorn och också i Sundom är föreningarna mycket viktiga för invånarnas trivsel.
Sundom ungdomsförening bedriver inte bara en traditionell ungdomsverksamhet utan har också satsat på tryggheten i byn genom att de förbereder för en beredskapsplan inom ramen för Sundom help. Även Sundom frivilliga krisgrupp finns under Sundom uf, som nu också erbjuder akut krishjälp genom sin krisgrupp.
Sundom bygdeförening har en aktiv verksamhet och dagsaktuellt är utbyggnad av mötesutrymmet vid Meteorian och flyttning av en gammal anrik byggnad till museiområdet.
Exempel på föreningar i byn är: Kronvik byaförening, Näsets byaförening, Sundom Idrottsförening, Sundom lokal-TV, Sundom Lantmannagille, Sundom lokalavdelnng av ÖSP, Sundom Båtklubb, Sundom villaägares förening, Sundom fiskargille, Sundom Jaktförening, Sundom hem och skola, Sundom daghem, Vindängen, Föräldraföreningen för Sundom daghem, Sundom SFP; Sundom socialdemokrater, Sundom avdelning av Finlands Röda Kors, Sundom-Solf lokalavdelning av samfundet Folkhälsan, Sundom spelmän, Sundom marthaförening, Sundom pensionärsklubb, Sundom avdelning av Kyrkans Ungdom, Kronvik Lägergård, Sundom Missionsförsamling och Sundom gravgårdsförening.
Det är ingen överdrift när Sundomborna säger att deras by präglas av mångfald.
Mera information om Sundom hittas enkelt på www.sundom.fi

Text: Marita Bagge

Bild: Susanne Bergström-Fredman

Bildtext: ”Tranturismen” har också ökat under pandemin då ett besök på Söderfjärden för att titta på tranorna varit en coronasäker aktivitet. Och det finns att titta på. Till exempel den 16 september 2019 räknades 10 126 tranor på en dag.

Categories

Archives

Tags