MÅNADENS BY I JULI

av | jul 1, 2020 | Månadens by

MÅNADENS BY I JULI

Samtidigt som flytten mot storstäderna fortsätter att vara ett faktum, finns en parallell och en växande längtan till något mindre, något mera överskådligt. Något enklare, något som inte splittrar tillvaron utan som håller ihop. Något långsammare. Något mindre utmattande. Något obestämt som gick förlorat, en närhet kanske, inte minst till barnen. En omsorg om vardagens smånjutningar, tillgång till tid för sådant som är betydelsefullt för själen. (Swanberg & Jonsson, 2003)

Många kanske tänker att i Älvbyarna finns det ingenting, men för många av oss invånare är det här ’ingenting’ så oerhört värdefullt. Här är det lätt att hitta en plats där det är helt tyst, där stjärnorna lyser starkt och där naturen får visa upp sin skönhet. Själv känner vi en stor glädje över att få vara här i våra små byar där dagarna går sin gilla gång, en efter en. Vi hör ibland att det är skönt med storstadens anonymitet, men för oss ger Älvbyarna oss en varm känsla av att höra till. Till Älvbyarna hör byarna Veikars, Anixor, Martois, Staversby, Miekka och Voitby. Varje enskild by är inte speciellt stor, vilket gör att du som invånare känner de flesta. Vi värdesätter att de flesta vi möter höjer handen till en hälsning, att de flesta vet våra namn och att många gärna stannar och pratar en stund när tillfälle ges. Det är tryggt att veta att våra barn om det behövs kan gå in i nästan vilket hus som helst längs vägen och be om hjälp. Och vi vet att om vi någon gång kommer att behöva hjälp så kommer hjälpen att finnas där. Både för att de vill och för att det hör till.

Vi blir så mycket större tillsammans med människorna runt omkring oss. Vi kan så mycket mer. Det är konstigt, för vi tänker ju ofta att möjligheterna är så många fler på en större ort, men så behöver det inte vara. Det händer massor i vår by -mitt i all ingentinghet. För samtidigt som de fysiska resurserna kanske är färre är de sociala så många fler. Det är enkelt att knycka tag i rätt person, det behöver inte göras så krångligt och det är enkelt utbasunerat.

Välkommen att ta dig en rundtur genom våra byar, antingen en varm sommardag med älven som sakta ringlar sig mellan gröna strandvallar eller varför inte en vinterdag när skidan slinter i våra skidspår och skaren knarrar under fötterna. Här är stjärnhimlen som vackrast och tystnaden som allra störst. Om kvaliteten bor i Jakobstad bor lugnet i Älvbyarna.

Foto: Tom Grannas

Categories

Archives

Tags