MÅNADENS BY JANUARI 2017: PÖRTOM

av | jan 1, 2017 | Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY JANUARI 2017: PÖRTOM

JANUARI MÅNADS BY PÖRTOM

Flygfoto över Pörtom, foto: Kicki Hedström

Stark vi-anda, ett gott samarbete och att byborna känner varandra bidrar till att det händer saker i Pörtom trots att det mesta av servicen har försvunnit från byn. Aktiva föreningar och kunniga talkoarbetare hjälps åt att göra det trivsamt i byn.

PÖRTOM EN DEL AV NÄRPES STAD

Som en by utanför kommunens centrum, Pörtom uppgick i Närpes kommun 1973 (norra delen av Pörtom överfördes till Malax kommun 1975 och år 1993 blev Närpes stad), upplever Pörtomborna att de får kämpa lite mera för sin rätt.

I Pörtom med ca 900 invånare verkar ett tiotal olika föreningar. Daghem, förskola och skola finns alla under samma tak vilket ger en bra samhörighet.

Övrig service som finns i byn är Hälsostationen, Bibliotek, Bank, Apotek, Bensinstationen fungerar som matkahuolto-ombud.

 

AKTIVA BYBOR

Skyltarna som hälsar resenärerna välkomna till Pörtom var på gång i många år men fördröjdes på grund av att NTM-centralen inte godkände den första placeringen. Foto: Linda Granbäck

Pörtom är en by med många personligheter. Byns eldsjälar jobbar hårt för att det ska gå framåt i byn och det är nog tack vare dessa som “det händer och sker något”. Pörtom. Aktiva eldsjälar lyfter byn och tar tag i saker och ting, ställer upp och försöker göra verklighet av dem.

Även företagarna också i byn – allt från växthusodlare till inrednings- och klädföretag medverkar till att byn lever kvar ännu trots att det mesta av servicen har försvunnit under de senaste åren. Byborna upplever att aktiviteten i byn minskade när bybutiken och Andelsbanken. Men på byns gym Powerzone fitnessclub som grundades år 2015 finns det så gott som alltid finns folk både under ledda pass eller som tränar på egen hand.

Erklasstigen Foto: Linda Granbäck

Tack vare att byborna känner varandra vet man vem man ska vända sig till när det behövs frivilliga krafter för talkojobb. Bland annat Erklasstigen och skyltarna som hälsar mänskorna som rör sig längs riksväg 8 som går genom byn har åstadkommits med hjälp av talkokrafter.  Erklasstigen som går längs ån från centrum till begravningsplatsen iståndsattes år 2006 och sköttes först av sportklubben som numera har överlåtit skötseln till Pörtom byaråd. Byarådet planerar att placera ut bänkar och bord samt en grillplats längs stigen.

Pörtom väljer årligen årets bybo, år 2016 var det byarådets ordförande Linda Granbäck som fick titeln. Linda Granbäck och byrådet tycker byn måste se framåt och förhålla sig positivt till omgivningen och den tid vi lever i nu. Kontakten till andra föreningar i byn är viktig och genom  samarbete mellan föreningarna ordnas bland annat den traditionella vårstädningen.

AKTIVITETER FÖR BYBORNA

I byn finns en Simbassäng bredvid lågstadiet och har öppet sommartid på vardagar.

Ungdomsföreningens revy har under åren blivit välbekant för många Österbottningar.

Folkhälsan i Pörtom driver trivselcaféverksamheten samt karacafé som har blivit omtyckta.

För ungdomarna finns det möjlighet att träffas i ungdomslokalen för att spela innebandy eller pingis. Byarådet har anskaffat ett biljardbord.  – Ungdomarna måste ha nåt att göra så att det inte blir tråkigt, säger Byarådets ordförande Linda Granbäck.

UTMANINGAR FÖR BYN

Som en by utanför kommunens centrum, Pörtom uppgick i Närpes kommun 1973 (norra delen av Pörtom överfördes till Malax kommun 1975 och år 1993 blev Närpes stad), upplever Pörtomborna att de får kämpa lite mera för sin rätt.

Läs mera om Pörtom på byns facebooksida

Categories

Archives

Tags