MÅNADENS BY JULI 2017

av | jul 1, 2017 | Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY JULI 2017

Rangsby är en by i Närpes stad. Rangsby ligger i Västra Närpes 20 km från centrum och har ca 300 invånare. Byns aktiva föreningsliv uppväger mycket av att byn saknar det mesta inom offentlig service. Föreningarna tar inte bara hand om byggnaderna i byn, de fyller dom också med verksamhet.

Rangsby

Byns aktiva föreningsliv uppväger mycket av att byn saknar det mesta inom offentlig service: skolan, dagis, by-butiken, banken och posten har stängt dörrarna. När skolindragningarna genomfördes i Närpes berördes även Västra Närpes. När skolhuset i Rangsby stod tomt fattade Närpes stadsfullmäktige beslut om rivning utan Rangsbys vetskap, vilket Rangsbyborna upplevde att inte var korrekt mot Rangsby. Byarådet tog över byggnaden (fick namnet Byagård) och byggde med hjälp av Leader-stöd ett gym som i dag är i flitig användning. Maskinerna köptes begagnade från ett gym i Helsingfors och är i flitigare användning i Rangsby än när dom var i bruk i huvudstaden.

Biblioteket som finns i Byagården var hotat 1997, då tog byarådet över och verksamheten drevs till 2017 som utlåningsstation. Bibliotekariens lön betalades av byarådet. Övriga delar av Byagården (f.d. skolan) används av byborna som samlingsplats, Närpes vuxeninstitut ordnar kurser, Närpes Stad och folkhälsan dagverksamhet för äldre och Kara café kvällstid. Byarådet står för städning samt för el- och uppvärmningskostnaderna för byggnaden. Ett elljusspår finns även intill i byn.

Fagerö

På Fagerö finns även allmän simstrand och 8 husvagnsplatser som blir färdigställda år 2017. Byarådet bygger husvagnsplatserna på talko.

Byn är kanske mest känd för Fagerö folkpark som drivs av Rangsby ungdomsförening. Under året ordnas sju – åtta sommardanser. För dansmusiken står både rikssvenska och finländska dansband, och kända artister inom andra musikstilar står för utbudet vid andra evenemang. Förutom danser och konserter ordnas större samlingar vid Fagerö, denna sommar ordnas hembygdsdagen och ett stor loppis under juli månad. Vid danserna fungerar närmare hälften av byns befolkning som funktionärer vid folkparken.

Restaurang Sea-side drivs av föreningen Skärgårdens Vänner. Förutom restaurangverksamheten finns det en minigolfbana, beachvolleyplan och möjlighet att hyra SUP (stå-upp)-paddelbrädor. Restaurang Sea-side erbjuder arbete för restaurangpersonal under sommarsäsongen. Skyddad båthamn för stora och små båtar.

Föreningslivet det sammanhållande kittet i Rangsby

Det mångsidiga föreningslivet bidrar till gemenskapen, förutom de tidigare nämnda verkar också Marthaförening, Jaktförening, Bönehusförening och Samfälligheten/Fiskargillet i byn. De många föreningarna hjälper, stöder och sporrar varandra snarare än konkurrerar med varandra.

Egen bykyrka

Rangsby bönehusförening upprätthåller bykyrkan. Kyrkan byggd som korskyrka består till delar av fyra väderkvarnar som köptes in. Bygget av kyrkan inleddes år 1915 och var klar för invigning 23.7.1921. Utsidan färdigställdes 1934. Kyrkoorgeln från 1881 som tidigare fanns i Närpes kyrka men flyttades till Rangsby år 1950. Zacharissen orgeln som är en av få i landet som fortfarande är i bruk i ursprungligt skick.

Snabba internetförbindelser

Alla bybor har tillgång till snabbt internet via fiberkabel. Första fiberdelen byggdes av 12 bybor i Byarådets regi 2004. Rangsby central antennens nät kunde få stöd och byggdes om för fiber övergång. Byns officiella anslagstavla med egen kanal i nätet och sköts av några personer.

Företagsamma bybor

I Rangsby finns flera småföretag: byggföretagare, entreprenörer, transportfirmor, köttbönder och några grönsaksodlare driver sina firmor i byn. Ingves bussföretag, i dag Ingves och Svanbäck har startat sin verksamhet i Rangsby. Trots att barnen går i Västra Närpes skola i Norrnäs och många av byns invånare pendlar till sina arbeten är byborna måna om att värna om trivseln i byn. Unga familjer bygger hus i byn och antalet barn ökar stadigt.

Categories

Archives

Tags