MÅNADENS BY JULI

av | jun 30, 2018 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY JULI

Dagsmark by i Kristinestad är månadens by i juli.

Dagsmark by är en relativt liten men välmående by i den östra delen av Kristinestad, på gränsen till de finska kommunerna Bötom och Storå. Tillsammans med grannbyn Korsbäck bor där i dag ungefär 430 personer, i jämförelse med närmare 1 000 för 100 år sedan. Emigrationen till Amerika och till Sverige har varit stor och invånarantalet har också minskat på grund av lågt födelsetal.

Under senare hälften av 1900-talet var Dagsmark den mest industrialiserade byn i Kristinestad. Två stora industrier byggdes upp på 60- och 70-talet och tillsammans med flera småföretag sysselsatte de som mest närmare 500 personer. De här två stora fabrikerna lade ned sin verksamhet nästan samtidigt år 2004 men fortfarande finns det ett stort antal mindre företag, som alla är framgångsrika på sina områden.

Lappfjärds å, som med alla sina förgreningar rinner genom Dagsmark har genom tiderna varit en viktig livsnerv och det är nog den som har lagt grunden till det välstånd som fortfarande råder i byn. I ån finns det många fina ädelfiskar som lockar sportfiskare till orten. Markerna runt ån är bördiga, stenfria och lämpade för jordbruk.

Längs Lappfjärds å har det i tiderna funnits otaliga sågar och kvarnar.

Jordbruket har varit och är fortfarande viktigt i Dagsmark. De forna småbruken har försvunnit och nu är det stora och rationella jordbruk som gäller. På 50- och 60-talet var morötter den viktigaste jordbruksprodukten men moderna maskiner och odlingsteknik gjorde att potatisodlingen tog över. Matpotatis är fortfarande den största jordbruksprodukten och i Dagsmark finns det flera företag som köper upp och förädlar potatis. Skogen är också viktig i Dagsmark, här finns en av Finlands största plantskolor och så finns det två verksamma sågar.

Jordbrukarna i Dagsmark har sedan 60-talet varit föregångare inom potatisnäringen i landet. De stenfria markerna runt Lappfjärds å är mycket lämpliga för odling av matpotatis.

Som första by i Lappfjärds kommun fick Dagsmark en folkskola 1878 men den lades ned för några år sedan på grund av lågt elevantal.

Skolbyggnaden i Dagsmark byggdes 1909 av sågägaren Viktor Nylund och i denna verkade byns skola till 2010.

Föreningslivet har alltid varit starkt i byn och här har verkat otaliga föreningar. Den äldsta och fortfarande verksamma föreningen är Dagsmark Ungdomsförening, som grundades 1896. De första åren verkade föreningen utan egen lokal men 1910 kunde föreningen ta i bruk det första egna ungdomshemmet. Detta revs 1954 då en ny föreningslokal byggdes och ungdomsföreningen verkade i denna till 1996 då den totalförstördes i en brand. 2 år efter branden kunde föreningen inviga det nya och ståtliga föreningshuset Majbo, som byggdes på samma ställe där de tidigare föreningshusen stod.

Föreningshuset Majbo fyller 20 år i år. Här har under åren ordnats många fina fester, bröllop och andra publika tillställningar.

Som mest fanns det i Dagsmark 3 verksamma butiker och 3 bankkontor men samtliga har lagts ned under de senaste åren.

I detta affärshus som byggdes 1988 verkar i dag en fabrik som tillverkar regnkläder och engångsprodukter av fibertyg för sjukhus och industrin.

Lasse Backlund & Roger Lundell, Dagsmark by

Categories

Archives

Tags