MÅNADENS BY MARS

av | mar 1, 2019 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY MARS

Månadens by i mars är Viiti-Österskogen by.

Viitin kylähdistys/Österskogens byaförening r.f.

 

Viiti-Österskogens byaförening är en tvåspråkig byaförening som är registrerad 1982. Viiti Österskogens byaförening har sitt verksamhetsområde på gränsen mellan Närpes och Teuva. Byastugan byggdes på Närpes sida om gränsen. Föreningen har idag 60 medlemmar ganska konstant, inga stora förändringar.

Föreningen medlemsfördelning: 18 finskspråkiga medlemmar hör till Teuva kommun, 30 finskspråkiga till Närpes stad och 12 med modersmålet svenska och hör till Närpes stad.

Byaföreningens talkoanda har det inte varit något fel på, nästan alla har ställt upp och gemenskapen har varit mycket god.

Byaföreningen har varit mycket aktiv att ordna olika aktiviteter för barn och ungdomar. Flera år hade byaföreningen fritidsledare anställda, när det ännu fanns många ungdomar som bodde i byn. Ungdomarna växer upp och flyttar till olika studieorter.

Byaföreningen har ordnat många resor i öst och väst och Åland har besökts. Här på kortet en resa till Helsingfors och deltagarna är samlade på riksdagshusets trappa.

Föreningen har nog haft olika jubileum och fester i olika variationer, men de två största är nog när föreningen bjöd in utflyttade Viiti och Österskogsbor 1969 till härlig sammankomst, även amerikaemigranter hörsammade inbjudan och det blev 160 gäster sammanlagt. Andra stora festen inträffade när Viiti Österskogsby firade 100 år sedan de första byborna satte sina bopålar i byn.

Och nu kommer talkogänget som hållit ekonomin i liv, utan dessa julkransbindarkvällar och försäljning har föreningen inte överlevt. 

Som ordförande tycker jag att byaföreningen varit mycket aktiv under alla dessa år. Det har ordnats fester, möten och kurser av alla de slag. Både religiösa och icke-religiösa sångkörer har uppträtt. Föreningen har jobbat för fiberkabel till byn och lyckades. Det enda föreningen inte lyckats med är att någon skulle gifta sig och hålla bröllop i stugan.

Det senaste vi kunde glädja oss åt i byastugan var när Närpes gymnasium och Teuva gymnasium som har samarbete mellan skolorna och kunde nu träffas i Österskogen under ämnet På gränsen.

Byaföreningen hade söndagen 24.02 årsmöte. Årsmötet återvalde enhälligt styrelsemedlemmarna. Som ordförande Ole Snickars som hållit i ordförandeklubban i 30 år. Mötet beslöt att fortsätta i samma goda anda, familjemiddagar, födelsedagsfester, julfest, underhåll av fastigheten och julkransbindande.

Uthyrning av stugan kunde utökas.

Utan byaförening ingen social verksamhet.

 

Ole Snickars

Categories

Archives

Tags