MÅNADENS BY SEPTEMBER 2017

av | sep 1, 2017 | BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY SEPTEMBER 2017

SEPTEMBER MÅNADS BY BRÄNNKÄRR-BAST

September månads by är en grupp av byar i Nedervetil i Kronoby under samlingsnamnet Brännkärr-Bast. Byarna Brännkärr, Bast, Kohmo och Hästbacka i Nedervetil verkar tillsammans under Brännkärr-Bast byaråd. Byarna består av sammanlagt 90 hushåll och har ca.260 invånare. Byarådet verkar aktivt för trivseln i byn, byborna har ”gårr rolit” när dom träffas.  Grundandet av byarådet år 1996 aktiverade byn på nytt. En av de första åtgärderna byarådet vidtog var att ansöka från kommunen om att få vägbelysning till byn, en stor sak för byborna som förverkligades.

Under 1930 – 1950-talet hade byn en aktiv idrottsförening, Idrottsektionen 36 (förkortat IS36). IS 36 byggde Gula Paviljongen, Gulan, som blev en välbesökt dansplats i nejden och i övrigt en samlingsplats för byborna. Den sista dansen ordnades på Gulan år 1957. På 1970-talet aktiverades Idrottssektionen på nytt och man anlade bland annat ett elljusspår. Efter 60-årsfesten år 1996 tog byarådet över Gula paviljongen. Också i dag är Gulan samlingsplatsen i byn där byborna samlas till olika evenemang. Evenemang som ordnas på Paviljongen är bland annat påskbrasa, motorcykelträff, veterantraktortävlingar, marknad, dans, allsång, sommarfest, loppis gudstjänst, veterantraktorplöjning, julfest och Gulans dag. På Gulans dag ordnas evenemang för alla åldrar, tramptraktoracet för barnen var mycket spännande

Från Gulan går en vandringsled till Lillpotten i grannbyn Såka i Karleby. Sommartid fungerar den som vandringsled och vintertid som skidspår. Längs med vandringsleden finns två stycken laavun. Ena laavun byggdes i samarbete med scouterna som har samling varje vecka på Gulan i församlingens regi.

Denna sommar har Gulans fasad renoverats på talko under april-augusti. Förra året byggdes en grillstuga bredvid Gulan av talkogänget. Följande projekt är att renovera insidan av paviljongen.

Vattentornet i Brännkärr som är ett landmärke i byn överläts till Byarådet av Brännkärr-Backända vattenandelslag och renoverades för ett antal år sen.

I byn finns fyra stycken busskurer som byborna har byggt på talko. Virket till kurerna skänktes av Nedervetil kommundelsnämnd.

Kännetecknande för byn är att byborna tycker att det är roligt att göra och uppleva saker tillsammans, både yngre och äldre. Hemliga resan som man har gjort under många år har varit populär. Brännkärr-Bast som hör till solskensfolket (skalden Alexander Slottes benämning på Nedervetiborna) tycker att det är ”gårr roligt” att träffas och göra saker tillsammans.

Läs mera om Brännkärr-Bast på Nedervetil byasida

Uppgifterna i texten är lämnade av byarådets sekreterare Gerd Aurén som också tagit fotografierna.

Categories

Archives

Tags