Då Österbottens förbund utredde centrum- och bynätverket i Österbotten som grund för landskapsplanen 2040 fanns Snåre inte med i förteckningen över byar.
Byborna i Snåre by i Kronoby kommun med ca 100 invånare tycker att byn är såpass aktiv och livskraftig att den även i fortsättningen bör få ha kvar byabeteckningen i landskapsplanen.
Snåre är en by i Kronoby kommun, geografiskt ligger byn i mitten av kommunen invid den så kallade Åsbackavägen. Räkas byarna Kivjärv, Jeussen, Drycksbäck och Djöstas, där de två sistnämnda räknas som gårdsgrupper får man en större helhet som kallas Söderby. Skolan i Snåre heter Söderby.

I Söderby skola går årskurserna 1 – 6 och elevantalet visar på en stigande trend. Nästa år (2018) firar skolan 110-årsjubileum och byborna räknar att det är fjärde generationens bybor som får sin undervisning där. På skolan ordnas också eftisverksamhet och 4H klubb för barnen. Daghemmet i finns i Jeussen, kommunen hyr utrymmena av byaföreningen där. Byborna i Jeussen renoverade nyligen byggnaden så att dagisverksamheten kunde fortsätta där. Någon övrig kommunal service så som hälsovård eller bibliotek finns inte i by men biblioteksbussen besöker Snåre och intilliggande gårdsgrupper regelbundet.

Sen bybutiken stängde på 1990talet finns närmaste butik i Nedervetil. Från Snåre är det ungefär lika långt till Karleby, Jakobstad och Kaustby. Till Kronoby centrum är det ca 20 km.

Det första el-ljusspåret i Kronoby kommun anlades i Snåre och är fortfarande i bruk. I byn finns också en ishockeyrink som liksom skidspåret underhålls av byborna på talko.

BYNS FÖRENINGSLIV

Föreningslivet i byn är aktivt, Hem- och skolaföreningen har delvis tagit över den verksamhet som Byarådet hade. Hem- och skola har byggt en grillplats som skoleleverna använder vid utfärder.

I bönehuset i byn håller man söndagsskola och regelbundna samlingar. Kronoby församling har  högmässa i bönehuset två gånger per år.

Idrottsföreningen IS Söderby är aktiv och framgångsrik inom flera olika sporter bland annat orientering, skidåkning, rullskidning, terränglöpning, löpning, landsvägs- och terrängcykling samt fotboll. Föreningen har en pil-löpningsstadion där det ordnas tävlingar. Bland föreningens aktiva finns både FM samt VM-medaljörer.

FÖRETAG OCH ARBETSPLATSER

 

Företagen i byn verkar inom olika branscher Egg-pac, Plåtslageri Hellqvist& Snåre samt Söderby entreprenad ger arbete åt några utomstående förutom delägarna och sen finns det flera enmansföretagare. Jordbruket står för den traditionella näringen i byn och det finns några större gårdar i Söderby som erbjuder jobb åt utomstående arbetskraft.

Tillgången till arbetsplatser inom pendlingsområdet Jakobstad och Karleby är god och många bybor har sitt arbete i Kronoby eller i Jakobstad eller Karleby.

FRAMTIDSVISIONER

Av Snåre bys invånare är ca en sjättedel under 14 år. Glädjande för byns framtid är att flera ungdomar har flyttat tillbaka och bygger hus byn, vilket också ger förhoppningar om att få behålla skolan. Kvällstid ordnas kurser på skolan.

Som i många andra byar krävs det någon som samlar ihop byborna till talko när gemensamma anläggningar ska hållas i skick. Tillsvidare har Snåre-borna ställt upp. Att kommunens äldsta el-ljusspår fortfarande är i bruk tack vare bybornas insatser får stå som exempel på den goda talkoandan i byn.

För att hålla bybor och övriga uppdaterade om vad som händer i byn har byn en facebooksida vilken förutom talkoträffarna fungerar som en mötesplats för byborna.