MÅNADENS BY JANUARI 2018

av | dec 31, 2017 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY JANUARI 2018

Januari månads by är Långåminne bredvid riksväg 8 i Malax.

När man tar Riksväg 8 söderut från Vasa passerar man ganska fort Långåminne i Malax. Ungdomsföreningens hus med sitt splitternya tak står rätt invid riksvägen, redo att användas för alla bybor. Verksamheten är ”liten, men aktiv” och när all service idag dras in mot stadskärnorna står föreningshuset kvar som enda servicepunkt för de ca 180 invånarna i Långåminne.

Ungdomslokalen invid Riksväg 8 i Långåminne idag. Huset var tidigare byns folkskola.

Utflyttarbyn befolkades för lite drygt hundra år sedan när en del bönder från Övermalax flyttade till sina nya lägenheter i samband med nyskiftet 1907. Långåminne var en öde bygd med mestadels fäbodstugor och sommarfähus dit bönderna från Övermalax sommartid förde sin boskap. De första bosatta i byn levde troligen ett mycket strävsamt liv när de tog i bruk de nya markerna. Naturligt uppstod behovet av skola och annan service i byn och även det kulturella behovet löstes när man bildade Studie- och läsecirkeln Strimman 30 december 1917. Föreningen firar således sina 100 år detta år tillsammans med vårt land. Föreningen bildades först som en underförening till Övermalax UF och första ordförande var folkskolans lärare Bertel Mattson. 1973 ändrades föreningens namn till Ungdomsföreningen Strimman r.f. Långåminne gränsar även till Jurva och Laihela, så byn består också naturligt av en del finskspråkiga familjer.

Långåminneungdomar på utfärd 8 augusti 1937. Dagsresan på 500 km gick bl.a. via Nykarleby, Jakobstad, kaffepaus i Evijärvi, Lappajärvi, Kauhava, Lappo och Ilmajoki.

Flera affärer och mången service har funnits i Långåminne, men idag finns tyvärr inget av detta kvar. Den första affären, en s.k. paketaffär, öppnades av Malax handelslag 1916. Redan följande år öppnades ännu en affär med större sortiment av samma handelslag och 1920 uppfördes en nybyggnad av handelslaget för en egen filialaffär. En barnskola inrättades av Malax församling år 1909. Hösten 1912 fick byn sin egen folkskola och detta år var antalet elever 32 st. Aarre Hattulas affär är bekanta för mången som kört längs riksvägen i Malax. Hans butik öppnades 1964 och stängde i slutet av 90-talet. Under årens lopp hade Hattulas även butiksbil, postkontor, bankkontor, sädestork och apotek. Bensinstationen, i folkmun kallad ”Långåminne baren” med sin camping och simbassäng med tillhörande rutschbana, var en välbesökt plats sommartid. Där fanns även posten samt en tid en biblioteksfilial. Malax sparbank hade sitt kontor i barens fastighet till slutet av 80-talet och posten hade också postombud här tills den slutligen drogs in. Den sista affären, 8-market, stängde 2014 och Långåminne har sedan dess varit tömd på all service.

Uf Strimmans lokal brinner upp 25 november 1970. Allt av lösöre brann upp, bland annat förenings protokollböcker från 1917-1930.

Dock har aktiviteten i UF Strimman hållits något så när intakt under de senaste drygt tjugo åren. Medlemsantalet rör sig runt 120 st och aktiva runt 30 st. I en by med 160-180 invånare får man nog glädja sig över denna aktivitet. Vid olika talkon dyker alltid en hel del folk upp, inte minst nu i höst när man äntligen kunde genomföra en takrenovering. Genom olika bidrag från kommunen, stiftelser och evenemangsinkomster kunde ett helt nytt tak läggas och därmed få stopp på det mångåriga läckaget. Nu tillkommer en del invändig renovering, men med vår goda föreningsanda blir detta nog inget problem. En vattenskada som uppstått under köksgolvet, åtgärdades tack vare händiga medlemmar under fjolåret med en renoverat och förbättrat kök som följd.

UF Strimman ordnar i dagsläget en soppdag på Fastlagssöndagen, en välbesökt påskbrasa, en populär grillkväll på sensommaren samt den traditionella grötfesten i luciatid. Ung som gammal möter upp till dessa evenemang och sammanhållningen är god. MI hyr lokalen för olika gymnastikkurser. Senaste vår provade föreningen också på en kaféverksamhet på söndagseftermiddagarna, även här var uppslutningen god. Under mellandagarna nu i december visas även den svenska filmen Solsidan i lokalen och föreningen hoppas förstås på en stor uppslutning.

Glada ungdomar hjälper till med påskbrasan någon gång på 80-talet.

 Caroline Långs, sekreterare UF Strimman

Källor: Lars Hyötys ”Strimman, studie- och läsecirkel för kultur och folkbildning. 2006

Categories

Archives

Tags