MÅNADENS BY MARS 2018

av | feb 28, 2018 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY MARS 2018

Sandsund är Månadens by mars 2018

Grillplatsen vid Lodeträsk, intill vandringsleden och skidspåret.

Sandsund är en by i Pedersöre kommun som gränsar till Jakobstad. Byn har ca 2000 invånare.

I sandsund finns en skola med 161 elever, förskola, bibliotek, gruppboende och seniorboende. Det finns en hockeyrink, pulkabackar och flera lekparker.

En vandringsled på 13 km går längs varierande natur bl.a. över Grötberget och lodeträsket där det finns grillplatser. Grötberget är vid Sandsundsfjärden som har ett rikt fågelliv.

Det finns ett flertal företag i byn. allt från enmansföretag och jordbrukare till större företag.

Sandsund Områdesförening grundades 1979, styrelsen består av 9 medlemmar. Föreningen har ca 200 medlemmar. Områdesföreningen har bl.a. byggt hockeyrinken och grillplatserna. Föreningen sköter om grillplatserna längs vandringsleden, skidspår, Isen vid hockeyrinken för skolan och byns barn och ungdomar.

Föreningen ordnar varje år på Faslagstisdagen tillsammans med hem och skola föreningen Myran ett jippo meb bl.a. skoteråkning och korvgrillning. Det ordnas också bussresor och loppis.

Sandsund Områdesförening saknar en föreningslokal därför används skolan vid olika aktiviteter och möten.

Hockeyrinken vid skolan.

Grillplatsen på Grötberget längs vandringsleden.

Hockeyrinken i Sandsund är välbesökt av byns barn och ungdomar. Daghemmet Hoppetossan syns i bakgrunden.

 Sandsund områdesförening.

Categories

Archives

Tags