OKTOBER MÅNADS BY KORSBÄCK

av | okt 1, 2017 | BYAR, Månadens by

OKTOBER MÅNADS BY KORSBÄCK

KORSBÄCK EN LITEN MEN NAGGANDE GOD BY

 

Korsbäck är en by i Korsnäs kommun. Byn ligger 7 kilometer från Korsnäs centrum. De fösta nybyggarna slog sig ner i Korsbäck under senare halvan av 1700-talet. I dag har byn ca 80 invånare. Byn har tidigare haft butik och skola men de är nedlagda i dag. Korsbäck byaförening bildades år 2002 för att samla byborna och förvalta arvet efter marthaföreningen och lantmannagillet. Byaföreningen har en livlig verksamhet med skördedagar och lavadanser.

De första Korsbäckborna livnärde sig på jordbruk och fiske. Produkterna såldes främst i Vasa. På 1890-talet fick byn sin första affär, en egen skola fick Korsbäck år 1916. Största elevantalet hade skolan år 1927 så 58 elever gick i byskolan. Byborna har tagit emot flyktingar år 1944 och år 2007. 1944 kom åtta evakuerade karelska familjer till Korsbäck och år 2007 tog byborna emot 20 flyktingar från Myanmar.

Majoriteten av byborna arbetar fortfarande inom primärnäringarna, växthus, pälsfarm och jordbruk. Övriga jobbar inom olika yrken i Korsnäs, Närpes eller Vasa. Av invånarna i Korsbäck är ca 40 procent i arbetsför ålder och 5 procent är barn och unga. Resten av byborna är mycket aktiva människor i pensionsåldern.

På fritiden är Korsbäckborna livligt engagerade i föreningsverksamheten, lokalt i Korsbäck byaförening och i byns egen jaktförening. För övriga fritidsaktiviteter åker Korsbäckborna till någon förening i grannbyarna.

Korsbäck byaförening den samlande kraften i byn

Den före detta skolan fungerar som samlingspunkt för byborna

  • Korsbäck byaförening bildades år 2002 för att samla byborna och förvalta arvet efter byns marthaförening och byns lantmannagille, vilka avslutades vid denna tid. Föreningen sköter om den före detta skolan, som fungerar som byns samlingspunkt. Byggnaden ägs av Korsnäs kommun. Utöver detta äger föreningen en kvarn som flyttades tillbaka till byn och upprustades under åren 2009-2011. Föreningen har sedan start haft en livlig verksamhet. Man har ordnat allt från skörde- och tröskdagar, där man demonstrerat gamla skördemetoder, till lavadanser. Man ordnar vårstädningstalkon och julöppningar. Och allt görs i regel med talkokrafter. Talkoandan i byn går inte av för hackor, berättar byaföreningens ordförande Mats Ståhl

Inför Korsbäck byaförenings 10-års jubileum år 2012 gavs en bok ”Korsbäck –en by i Korsnäs som berättar om byns historia från grundandet på 1700-talet ända till nutiden.I boken finns det många berättelser ur byns historia som yngre bybor inte har hört talas om.  Historiken över Korsbäck skrevs inom ramen för en kurs inom Malax-Korsnäs medborgarinstitut. Byborna samlades en kväll i veckan för att minnas, diskutera och gräva i historien.

Smedjan

Gamla skördemetoder demonstreras. Här skördar Allan Hall och Alef Ståhl havre med självbindare Foto. Mikael Bäckman

Byborna uppskattar naturen och miljön i Korsbäck. Tillsammans med byagemenskapen och talkoandan bildar dessa en helhet som gör byn till en liten men naggande god plats. Att en by med 80 invånare lyckas med att ordna aktiviteter i byn. Det senaste gemensamma åtagandet är byggande av Lyckebo, som fungerar både som förråd för föremål som föreningen fått som donation och som utrymme vid evenemang.

Lyckebo byggdes på talko av byborna. Foto Mats Ståhl

Categories

Archives

Tags