ÖPPNA BYARS DAG 2023

av | feb 23, 2022 | Okategoriserad

ÖPPNA BYARS DAG 2023

ÖPPNA BYARNAS DAG ÄR FINLANDS STÖRSTA BYAEVENEMANG

Det riksomfattande evenemanget Öppna Byarnas dag ordnas den 10 juni 2023. Målet med dagen, som ordnas för nionde gången, är att öka byaturismen och på samma gång lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet. Via evenemangen presenteras byarna för lokalbefolkningen, turister och potentiella nya invånare.

På Öppna Byars dag öppnar byarna sina dörrar och tillsammans ordnas ett varierat program för besökarna runt om i Finland. På dagen kan man ordna precis hurudant program man önskar, det är bara fantasin som sätter gränser. Men för att sätta fantasin i rullning, så kan vi ge några tips: loppis, talko, öppet hus, turnering, någon form av invigning, kaffebjudning, soppdag, barnens dag, sommarfest, danskväll, sommarteater, disco, marknader, olika tävlingar, eller varför inte ordna någon specialitet som exempelvis bastu eller karaoke maraton? Ja listan på exempel kan göras lång.

Evenemangen behöver inte vara fysiska, utan man kan även ordna online evenemang som man synliggör med hjälp av sin hemsida eller sociala medie kanaler. Här är några exempel på online evenemang som man kan ordna: videosnutt filmad från någon tillställning som ordnats i byn, eller varför inte en drönarfilm från byn, virtuella fotoutställningar, spel m.m.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Finlands Byar rf, de regionala byaföreningarna, Leader-grupperna, lokala föreningar och övriga aktiva.

I marknadsföringen av evenemanget används hashtags: #avoimetkylät #ylpeydelläkylästä #TeeSeKylillä

Evenemangets hemsida hittar ni via följande länk: https://avoimetkylat.fi/

ANMÄLAN

Anmäl ert evenemang till Öppna Byars dag senast den 28 maj via följande formulär:

På svenska: https://forms.office.com/e/U5AqmV00BY

Suomeksi: https://forms.office.com/e/1Ht1HgUU7d

Mer uppgifter om anmälan: marianne.liitela@suomenkylat.fi.

Mer uppgifter om informationsmaterial: anssi.ketonen@suomenkylat.fi.

För tips och råd för att ordna ett evenemang inom er egen region, kontakta ert byaombud: frida@aktion.fi

Categories

Archives

Tags