ÖPPNA BYARS DAG GENOMFÖRS DIGITALT

av | maj 7, 2020 | AKTION R.F., BYAR

ÖPPNA BYARS DAG GENOMFÖRS DIGITALT

Öppna byar är ett nationellt evenemang som arrangeras för sjätte gången den 13.6. Syftet med dagen är att föra fram livet i byarna och byarnas aktiva verksamhet och utbud genom ett stort jippo runt om i landet. I år kommer Öppna byars dag att ordnas digitalt. Avvikelsen beror på det rådande coronaläget och dess restriktioner.  Det betyder att evenemanget genomförs på nätet och att byaföreningar, andra föreningar och även företag i byarna kan delta i med hjälp av Facebook.

– Att evenemanget ordnas digitalt behöver inte vara något negativt. Se istället evenemangsjusteringarna som positiva och något som förhoppningsvis kommer resultera i en utveckling inom det digitala området, säger Aktion Österbottens byaombud Frida Lähdesmäki.

Alla byar har kanske inte egna sociala medier eller tillräckligt med kunskap för genomförandet. För att man ska komma igång har Finlands Byar publicerat öppna utbildningar (på finska) online, där man går igenom grundläggande faktorer i produktionen av innehållet.

Categories

Archives

Tags