SEMINARIUM OM FISKODLINGENS MÖJLIGHETER I KASKÖ TISDAG 10.3

av | mar 6, 2020 | AKTION R.F., KAG

SEMINARIUM OM FISKODLINGENS MÖJLIGHETER I KASKÖ TISDAG 10.3

Tisdagen 10.3  kl 14.00-16.30 arrangeras ett seminarium i Kaskö om fiskodlingens nuläge och möjligheter. Föreläsare från NTM-centralen, Naturresursinstititet LUKE samt Forststyrelsen presenterar de nationella målsättningarna gällande fiskodlingen i Finland, fiskodlingens utveckling, forskning kring fiskodlingens miljöpåverkan och placeringen av nya fiskodlingar. Seminariet arrangeras av Kustaktionsgruppen som är en del av Aktion Österbotten r.f.

I december 2019 arrangerades ett liknande seminarium i Jakobstad som var välbesökt med ca 90 deltagare. Diskussionen i Jakobstad var livlig och seminariet fick mycket positiv respons. Orsaken till att Kustaktionsgruppen arrangerar seminarierna är att ge aktuella fakta om fiskodlingen åt både beslutsfattare och lokalbefolkning. Det är svårt att veta vad som är sanning enbart utgående ifrån debatten i lokala dagstidningar och på sociala medier, och därför är det tacksamt att Finlands ledande forskare och myndigheter har möjlighet besöka Österbotten så att de på ort och ställe kan ge information och svara på frågor kring fiskodling.

Det är möjligt för alla intresserade att delta i seminariet i Kaskö, men man bör anmäla sitt deltagande till jonas@aktion.fi eller tel. 050-433 4683.

Categories

Archives

Tags