STUDIEBESÖK FRÅN GOTLAND

av | okt 5, 2017 | KAG, Okategoriserad

STUDIEBESÖK FRÅN GOTLAND

Sista veckan i september kom en fem man stark grupp från Gotland för att bekanta sig med redskapstillverkning och yrkesfiske i Österbotten. Under två dagar gjordes besök till olika företagare och fiskare tillsammans med Kustaktionsgruppen och Österbottens fiskarförbund, och under den sista dagen gjordes sammanfattande diskussioner innan det var dags att flyga hem igen.

På den första utflyktsdagen styrde gruppen norrut genom tät dimma. Under dagens lopp bekantade vi oss med verksamheten vid Scandinet i Nykarleby, Strandis och Roland Semskar i Larsmo samt Ådö fiskehamn i Jakobstad. Den andra dagen spenderade vi ute på Replot och Björkö med besök hos Fjärdskär fiskehamn, Björkö Telnfabrik, Björkö Wärdshus, Klobbskat fiskehamn samt yrkesfiskarnas Kaartos fiskeläge. Vid Svedjehamn hann gruppen dessutom beundra utsikten från Saltkaret och Kvarkens världsnaturarv under båtfärden på spegelblankt vatten.

Det var alltså ett ganska intensivt program på två dagar som gav goda underlag för jämförelser och reflektioner kring yrkesfisket i Österbotten och på Gotland. Gotlänningarna slöt sig ganska snabbt till att förutsättningarna för fiske är bättre i Österbotten. Framför allt två saker möjliggör en starkare näring i Österbotten: en större artrikedom samt möjligheten till binäringsfiske. Det kommersiella fisket på Gotland består enbart av strömmings- och flundrefiske. Flundrefisket bedrivs som småskaligt kustfiske. Majoriteten av yrkesfiskarna bedriver strömmingsfiske. Det finns inget underlag för fiske av abborre, gädda och sik.

Den andra stora skillnaden mellan yrkesfisket på Gotland och Österbotten är yrkeskåren. På Gotland finns det ca 15-20 yrkesfiskare, varav de flesta trålar strömming. I Sverige kategoriseras fisket som yrkesfiske, husbehovsfiske eller sportfiske. Det är inte möjligt att vara deltidsfiskare som i Finland. Det var med avundsjuka som de kunde konstatera att förutsättningarna för yrkesfiske är avsevärt bättre om man har möjlighet att satsa på fisket som en binäring.

En annan sak som utmärkte sig i besökarnas ögon var möjligheten att utveckla destinationer då flera olika aktörer och intressen samverkar. Utvecklingen av Ådö fiskehamn, Strandis och visionerna kring Klobbskat visar att man tillsammans kan åstadkomma ett mervärde. Summan ger det bästa resultatet av olika satsningar.

En stor gemensam utmaning är det starka trycket från säl och skarv. Den första skarvkolonin etablerades för ca 15 år sedan. Nu vill man ta itu med problemet och man kommer att vara med i det internationella skarv- och sälprojektet som koordineras av fiskeaktionsgruppen ESKO i södra Finland. Däremot har vattenkvaliteten blivit bättre. Blåstången och ålgräset har blivit vanligare och grönslicken har minskat.

Vad kunde vara intressant på Gotland för den österbottniska fiskerinäringen? På Gotland har man satsat en del på produktutveckling. Idburgaren fick ett mycket gott mottagande under ett projekt och nu hoppas man att idburgaren kommer att bli ett bestående inslag av utbudet på fiskrätter. En annan produkt som man utvecklat är friterad skarpsill som serveras stående i glas tillsammans med dip. Ett nytt projekt på Gotland skall handla om hur man kunde använda den svartmunnade smörbulten som matfisk. Projektet drivs av Hushållningssällskapet på Gotland och i projektet skall man utvärdera den invasiva arten som en matfisk genom att till exempel se hur man använder den i Svarta havet.

Det var ett belåtet gäng gotlänningar som tackade för besöket och alla fina besöksmål!

Categories

Archives

Tags