STUDIERESA TILL JYVÄSRIIHI I MELLERSTA FINLAND 19 – 20.8.2016

av | jan 18, 2017 | Okategoriserad, Resraport

STUDIERESA TILL JYVÄSRIIHI I MELLERSTA FINLAND 19 – 20.8.2016

PROJEKTBESÖK TILL KOMMUNERNA JYVÄSKYLÄ, LAUKAA, MUURAME OCH UURAINEN.

I resan deltog 16 personer 5 från Aktion Österbotten rf och 9 från Yhyres kehittämisyhdistys ry.

Inbjudan att delta i resan gick ut via facebook, e-postlistor och vi kontakter med projektaktörer och bya-aktiva. Varje Leader-grupp skötte om information om resan och tog emot anmälningar till resan. Eftersom avstånden inom Österbotten är långa och endast bussar med maximalt 20 passagerare ges tillträde till parkeringsområdet vid auktionen i Hirvaskangas bestämdes ett max-antal deltagare på 20 personer per Leader-grupp. Avsikten var att från varje Leader-grupps område hyra en buss.

Inom anmälningstiden hade totalt 14 personer anmält intresse för deltagande i studieresan. Eftersom samtliga deltagare skulle rymmas i en 20 –personers buss och de flesta deltagarna kom från Yhyres område så bestämdes att vi anlitar en buss som startar från Tervajoki och resenärerna samlas där för avfärd.

 

FREDAG 19.8

Deltagarna samlades i Tervajoki kl. 12.30 för avfärd mot Mellersta Finland. I bussen presenterades reseprogrammet och resmålen. Resedeltagarna fick tillfälle att presentera sig för varandra.

Första anhalten på resan var auktionen i Hirvaskangas. Huutokauppa Palsanmäki håller auktion i Hirvaskangas varje fredag samt runt om i Finland 10 – 20 tillfällen varje månad. Auktionsföretaget köper in föremål från konkursbon, dödsbon mm. Företaget tar även emot föremål till försäljning mot provision.

Auktionen hos Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki i Uurainen drar över 500 personer en fredag kväll och har även blivit ett populärt program i den finländska tv:n. Tillställningen den 19.8 bandades för tv. Foto: Bjarne Blomfeldt

 

MÖTE MED JYVÄSRIIHIS VERKSAMHETSLEDARE

Efter auktionen for vi vidare in till Jyväskylä centrum för ett möte med JyväsRiihis verksamhetsledare Pirjo Ikäheimonen. Under möte berättade Ikäheimonen om Leader-området och om föreningens verksamhet.

Resenärerna i samspråk med JyväsRiihis verksamhetsledare Pirjo Ikäheimonen

Muurame har cirka 9 756 invånare, i Laukaa (Laukas på svenska) bor 18 843 personer, i Uurainen (Urais på svenska) bor 3 692 personer. Jyväskylä stad har 133 000 invånare varav ca 25 000 personer bor utanför stadskärnan och är berättigade till Leader-stöd. JyväsRiihis område har alltså ca 57 000 invånare som kommer i åtnjutande av Leader stöd. Jyväskylä är en växande centralort men många väljer att bosätta sig i kommunerna runt omkring på grund av att det är lättare att få tomter än inom stadens område.

LÖRDAG 20.00

 

PROJEKTRUNDAN MED MÅNGA INTRESSANTA BESÖKSMÅL

Lördagen var avsedd för projektbesök och besöksmålen hade valts ut på basen av sådan verksamhet som kunde utvecklas i våra regioner. Ett mål för resan var att se på projekt som aktiverar ungdomar. Vi bekantade oss med projekt som ungdomar själva tagit initiativ till och varit med och byggt upp och projekt som indirekt har aktiverat ungdomar i verksamheten. Gemensamt för projekten vi besökte (liksom för det mesta som sker med frivilliga krafter) var att de har haft någon eldsjäl som har engagerat sig i genomförandet.

ALLAKTIVITETSPARK

Muurameen Innola är en sammanslutning bestående av av Muuramen Yrittäjät ry, Muurame kommun, ett arbetsandelslag vid Muurame gymnasium, Nuorten Keski-Suomi ry, Korpilahti-Muurame 4H-förening och Villinikkarit Oy. Föreningen har som mål att uppmuntra ungdomar till företagsamhet, ordna tillställningar, genomföra projekt och samarbeta med företagare och organisationer. Företags- och projekthuset ger ungdomarna möjlighet och förutsättningar att verka och påverka och att delta.

Två personer arbetar tillsammans med ungdomarna med att handleda projekt och teamen anordna utbildningstillfällen och göra det strategiska arbetet. I Muurame verkar ett trettiotal företag som på ett eller annat vis samarbetar med ungdomarna.

 

SKATEPARK BYGGD AV UNGDOMARNA SJÄLVA

Skateparken i Muurame som kom till på initiativ av ungdomarna via Innola som hjälper ungdomar med företagsprojekt. Banan byggdes med hjälp av Leader-stöd och delvis av frivilliga krafter ända från Kanada. Ungdomarna samlade själva in den privata finansieringsandelen genom att personligen besöka företag på orten som hjälpte till med byggmaterial eller gav ekonomiskt bidrag.

Muurameen Innola var projektägare till skateparksprojektet.

 

ALLAKTIVITETSPARK FÖR ÅRET RUNT BRUK

Allaktivitetsparken i Muurame. Underlaget är av återvunnen plast och består av ca 30 x 30 cm rutor som är sammanfogade mekaniskt. Materialet är godkänt för tävlingsbruk och kan monteras på en grusbädd. Underlaget finns att köpa bland annat från ett byggvaruhus som även erbjuder ett färdigt paket för tennisbanor.

Projektet “Pihalle pelaamaan 2014” uppförde en utomhusanläggning för sporter som vanligtvis utövas inomhus bl.a. korgboll och innebandy, på grund av att det inte är möjligt att använda skolornas gymnastiksalar sommartid på området byggdes också en tennisbana. Vintertid är det möjligt att anlägga is på plastunderlaget. I ändan av området ligger skateparken vilket gör att området bildar en helhet som har kallats barnens och ungdomarnas vardagsrum. Som mest deltog ett 50-tal personer i talkoarbetet vid byggandet av anläggningen.

 

ÄIJÄLÄ FAMILJEHEM

Äijälä familjehem ca 5 km utanför Jyväskylä centrum upprätthålls av föreningen Äijälän vammaisten tuki. Familjehemmet erbjuder individuellt anpassade boendeformer för funktionshindrade och andra personer som är i behov av stöd. Äijälä och Äijälä trädgård erbjuder möjlighet till arbete och upplevelser, evenemang och tjänster.

Från trädgården kan man köpa trädgårdsprodukter direkt dagligen eller förhandsbeställa dem och avhämta på överenskommen tidpunkt.

Familjehemmet Äijälä har en egen trädgård som sköts av personer med funktionshinder. Man kan köpa produkterna färdigt plockade, som självplock eller via kontraktsodling.

Med hjälpa av Leader-finansiering restaurerades trädgården och huvudbyggnadens kök. Efter renoveringen kan invånarna i kommunen utnyttja området bättre för klubbverksamhet, möten och fester. Äijälä erbjuder också Bed and breakfast inkvartering.

 

BMX-BANAN I LAUKAA DEN NORDLIGASTE AV FINLANDS 6 BANOR

Startgrinden, automatiken och belysningen på BMX-banan åstadkoms via Leader-stöd. Laukaa kommun stod för anläggningen.

Föreningen CC-Picaoro i Laukaa förfogar över en av de få BMX-banorna utanför trängselfinland. I samarbete med Laukaa kommun anlades en crossbana för cyklar invid skolcentret. Föreningen har med hjälp av Leader-stöd byggt tekniken på banan så att den uppfyller kraven för en tävlingsbana.

AKTIV TEATERFÖRENING MED LÅNG PROJEKTERFARENHET

Ungdomsföreningen i Kuusaa i Laukaa är en aktiv teaterförening som sätter upp till och med fyra premiärer årligen. Utescenen där det spelas två pjäser årligen har ett tälttak över publikläktaren. I Föreningens teater med marknadsföringsnamnet Kanavateatteri medverkar aktörer och funktionärer i alla åldrar.

Föreningen har genomfört ett antal projekt under åren bland annat staket och belysning och ett ändamålsenligt tak för sophanteringen och förbättrade parkeringsmöjligheter. Inom ett annat projekt förnyade köket och i övre våningen byggdes festsal och mötesutrymmen. Samtidigt anskaffades AV-utrustning som möjliggör att man kan se på film och andra förevisningar.

Kanvateatteri grundades år 1994 och sammanlagt över 100 000 åskådare har sett föreställningarna under åren. Publikrekordet för en enda kväll är från år 2008 då 1056 åskådare såg sista föreställningen av Heikki Luomas pjäs Peräkamarin pojat.

På övre våningen i föreningshuset som är byggt år 1914 ha man inrett samlingsutrymmen.

 

INTRYCK OCH IDÉER

Jyväskyläregionen har kunnat dra nytta av stadens tillväxt genom att tillhandahålla tomtmark för nyinflyttade. Området som består av fem kommuner med 160 000 invånare bildar ett bra underlag för olika aktiviteter och verksamheter. Projekten i området har varit framsynta och utnyttjat den senaste kunskapen och samarbetat med riksorganisationer vid förverkligande av åtgärderna.

Som på många andra orter krävs det eldsjälar som sätter ner tid och resurser på att förverkliga planerna.

Categories

Archives

Tags