SUNDOM 2003

av | mar 21, 2017 | Okategoriserad

SUNDOM 2003

Styrelsen för Svenska Östebottens Byar beslöt utse Sundom i Vasa till årets by 2003 med följande motivering:

Denna gång har Svenska Österbottens byar valt att lyfta fram ett stadsdels-byaråd; Sundom i Vasa. Denna typ av byaverksamhet kan inte lätt jämföras med ett byaråd på landsbygd, men verksamheten i dylika miljöer är lika värdefull.

Motiveringen är att Sundom har en lång historia av aktiv, kreativ byaverksamhet under delvis andra förhållanden än många andra byar i vår region.

Sundom har varit en av föregångarna i regionen. Redan på 80-talet användes verksamheten i Sundom som modell i olika byakampanjer i Österbotten. Redan 1953 grundades Sundom bygdeförening som firar sitt 50-årsjubileum 26.10.2003.

Sundom vill bibehålla karaktären av en by med aktiva invånare. Man vill uttryckligen inte bli en “sovstad”.

Sundoms informationsverksamhet är speciellt imponerande. Man har länge använt sig av såväl Lokal-TV som Internet för sin information.

Sundom är såväl ett byaråd som en stadsdelsförening i Vasa stad.

Sundom kan också stå som en förebild för närdemokratisk påverkan i en stad med stad och landsbygd i samverkan.

Utmärkelsen överräcks i Närpes

Länk till Sundom byportal: www.sundom.fi

Categories

Archives

Tags