• Öppna byars dag

  Öppna Byar är en del av Finlands självständighets hundraårs-jubileums program år 2017. Jubileumsårets bärande tema Tillsammans sitter utmärkt i byaverksamheten. Öppna byars dag lördagen den 10.7.2017 är en del av Finland 100-års firande. I år ordnar något över 700 byar aktiviteter som lyfter fram verksamheten i byarna. Invånarnas gemenskap, företagsamhet, traditioner och det lokala lyfts fram […]

  Read More

 • Inspirerade av studieresan till Umeå i juni gjorde vi ett nedslag i mellersta Finland och Jyväskyläregionen Resan genomförs av Yhyres i Kyrolandet och Aktion Österbotten. Vi bekantade oss med intressanta projekt på JyväsRiihis område men också med bya-aktiva från våra respektive områden. Fredag kväll reserverades för ett besök hos Suomen Huutokauppakeisari i Hirvaskangas. En rapport från resan […]

  Read More

 • AKTION ÖSTERBOTTEN BESÖKTE LANDSBYGDSDAGEN I BURTRÄSK

  Foto: Bengt Österberg Aktion Österbotten fick en inbjudan från Skellefteå byautvecklingsråd att medverka på en landsbygdskonferens som ordnades i Burträsk lördagen den 8 oktober. På konferensen presenterades landsbygdsutvecklingen ur Västerbottnisk synvinkel av Skellefteå byautvecklingsråd, Leadergruppen Skellefe älvdal, Länsstyrelsen i Västerbotten, Hela Sverige skall leva, samt representanter från Norge och från Österbotten. Intressanta projekt i regionen […]

  Read More

 • Inom projektet ”Byarnas röst – Kylien ääni” gjorde Österbottningar med både svenska och finska som modersmål en resa till Umeåregionen under veckoslutet 17 – 19.6 Nya idéer, inspiration och aha-upplevelser samt nya kontakter präglade resan. Möjligheterna till kommande gemensamma projekt mellan regionerna diskuterades under resan. Läs mera om resan här

  Read More

 • KONSEKVENSBEDÖMNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR BEDÖMER BESLUTENS PÅVERKAN PÅ LANDSBYGDEN

  På samma sätt som det görs miljökonsekvens-bedömningar vid projekt som kan ha betydande påverkan på miljön görs det bedömning av konsekvenserna för landsbygden. Förfarandet som kallas landsbygdssäkring görs för att utreda hur reformer mm. påverkar landsbygden och dess invånare.   Landsbygdssäkring vid två kommunsammanslagningar Nu är det aktuellt med landsbygdssäkring vid två kommundelningsutredningar i Norra […]

  Read More