Inspirera och Inspireras – offentligt stöd

41 199,44 €

Aktion Österbottens internationella temaprojekt var ett utvecklingsprojekt vars mål är att aktivera och ge en push framåt för aktörerna att via studiebesök hitta nya former för att förverkliga den egna verksamheten. Avsikten var även att idéerna som fås utifrån ska ha en positiv inverkan på hela regionen. Genom temaprojektet aktiverades interaktionen mellan lokala aktörer med hjälp av internationellt samarbete. Eftersom deltagandet i temaprojektet var öppet för alla organisationer var förhoppningen att få en heltäckande inverkan i regionen.